Εκτύπωση

 

«Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος,

παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν

για να ταπεινωθεί και να ζητήσει πάλι τη βοήθεια του Θεού»

(Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)