Εκτύπωση

 

«Χριστόν ζητείται, Χριστόν μελετάτε, τα του Χριστού τηρείτε εν φόβω»   

(Όσιος Θεοφάνης, κτήτωρ Ι.Μ.Βαρλαάμ Μεταιώρων)