Εκτύπωση

 

«Ας ευχαριστούμε τον Κύριο επίμονα, γιατί όλα όσα κάνει ο Δεσπότης, τα κάνει για την σωτηρία μας»

                                                                       (Μέγας Βασίλειος)

                                                                   *  *   *                           

«Τώρα κάθε ευχαριστία στον Θεό»

                                                                       (Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

                                                                   *  *   *                        

«Δόξα στον Θεό για όλα[1]. Δεν θα παύσω ποτέ να λέγω αυτές τις λέξεις σε όλα όσα μου συμβαίνουν»

                                                            (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

                                                                       

[1] Υπόψη ότι με την υπέροχη αυτή φράση στα χείλη και την καρδιά του ο Άγ. Ιω. Χρυσόστομος εξέπνευσε.