Εκτύπωση

 

«Κανένα πράγμα στον κόσμο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ως τεκμήριο της απιστίας»

(Μέγας Αθανάσιος)

[Απ’ το υπό έκδοση έργο μας «ΑΘΑΝΑΣΙΑΝΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ»]