Εκτύπωση

 

 

 «Τίποτα πάνω στη γη δεν είναι τόσο ταπεινό, τόσο άθλιο,

όσο εγώ,

όταν αισθάνομαι τον εαυτό μου χωρίς Εσένα».

(Μιχαήλ Άγγελος)