Εκτύπωση

 

«Η Ιστορία και το μέλλον της Ελλάδος στηρίζονται πάνω σε τρεις λέξεις:

Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς». 

(Παλαιών Πατρών Γερμανός)